FANPAGE THCS NHA TRANG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.108
Tháng 12 : 1.108
Năm 2023 : 165.025
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913886689
  • Email:
   tranyen.tanlong@gmail.com
 • Nguyễn Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912418460
  • Email:
   hathcsnhatrang@gmail.com
 • Xa Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   +84 98 7904377
  • Email:
   xahong.thcsnhtrang@gmail.com
 • Lê Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962606688
  • Email:
   lienthcsnhatrangtn@gmail.com
 • Văn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0916964988
 • Hoàng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0902104355
 • Tạ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   tathidungnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
 • Vũ Thị Nam Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0912729674
  • Email:
   vuthinambinh1969@gmail.com GVCN 8A6; dạy Hóa 8
Thư viện ảnh
Văn bản mới
Tài liệu mới