FANPAGE THCS NHA TRANG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Tháng 12 : 1.323
Năm 2021 : 178.420
 04/09/21  BA CÔNG KHAI  70
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI CÁC LOẠI QUY CHẾ; CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CB,GV,NV VÀ HỌC SINH NĂM 2021
 04/09/21  BA CÔNG KHAI  50
Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách các khoản thu – chi của Trường THCS Nha Trang năm học 2021tại thông tư số 90/2018/tt-btc ngày 28/9/2018 và thông tư số 61/2017/tt-btc ngày 15/6/2017 và các khoản tài trợ ( Có biểu mẫu kèm theo)
 04/09/21  BA CÔNG KHAI  46
Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017
Thư viện ảnh
Văn bản mới
Tài liệu mới